Lokaal werk

 

 

 

Welkom op de website van N-VA Olen.

Heb je vragen, suggesties, ideeën of wil je graag meehelpen, laat het ons weten!

Je vindt onze contactgegevens bovenaan de site onder wie-is-wie.

 

In 2012 bracht N-VA Olen het plaatsen van de geluidsmuur in Schaatsbergen ( Olen Centrum) als programmapunt bij de verkiezingen naar voor. De meerderheid liet dit dossier aanslepen , erger nog zij hadden zelfs de budgetten hiervoor geschrapt. N-VA Olen schreef brieven naar toenmalig minister H.Crevits, Agentschap van Wegen en Verkeer, de gasmaatschappij en in mei 2015 naar het kabinet van minister Ben Weyts.

Onder druk van N-VA is dit dossier terug in de actualiteit gekomen en heeft de meerderheid toch beslist om een budget te voorzien, zodat door het plaatsen van deze geluidsmuur, de geluidsoverlast voor de omwonenden naar een aanvaardbaar niveau gebracht kan worden.

 

 

De laatste zes jaar is N-VA Olen blijven wijzen op het belang van verkeersveiligheid voor onze zwakke weggebruikers . Zeker op drukkere plaatsen is dit erg belangrijk. Als men het aantal auto's wil reduceren , kan men niet anders dan o.a. inzetten op deze fietsers en wandelaars.

Mensen ertoe aanzetten om een fiets te nemen, lukt echter alleen wanneer zij zich veilig kunnen verplaatsen. Zoniet, zal het erg moeilijk zijn om koning auto het hoofd te bieden.

 

 

De voorbije zes jaar heeft N-VA Olen als oppositiepartij niet stil gezeten.  Wij hadden doelstellingen die wij wilden waarmaken, reële doelstellingen.  Al onze gemeenteraadsleden hebben ieder voor zich in verschillende raden en commissies hun gedachtengoed  gedeeld en blijven herhalen wat we belangrijk vonden, met resultaat.

In de sporthal van Onze lieve Vrouw Olen moest er verplicht een lift komen.  Volgens de plannen die destijds op tafel lagen, zou deze werken gepaard gaan met een zeer hoog kostenplaatje.  Was er dan echt geen andere mogelijkheid?  Bv. een nieuwe lift plaatsen   binnen de bestaande liftkoker?  Dan moest er opnieuw  herberekend worden,  getekend en goedgekeurd worden…, maar uiteindelijk is het toch gelukt, voor een veel lager budget dan voorzien.

We zijn begin van deze legislatuur  gestart met bussen die rijden voor het leerlingenvervoer en die dringend aan vervanging toewaren.  Herhaaldelijke keren heeft onze partij gevraagd of het niet mogelijk was om gewoon een nieuwe bus aan te kopen, vermits de kosten aan de bussen toen hoog opliepen.  Vooral zodat onze kinderen veilig van en naar de school kunnen worden gebracht en andere schoolse activiteiten kunnen plannen.  Onze toenmalige schepen zou dit telkens op de vergadering van het schepencollege voorleggen, steeds zonder succes, steeds hetzelfde antwoord, hier was geen budget voor!  Blijven herhalen en telkens wanneer er weer eens kosten de kop op staken was er een moment om aan te dringen en om prioriteiten stellen.  Nu nadert het einde van deze legislatuur en zijn er uiteindelijk toch 2 nieuwe bussen aangekocht.  Een goede zaak vinden wij, vooral voor onze schoolgaande kids. 

 

 

Omdat bijen en hun voortbestaan essentieel zijn voor onze fruit-en groententeelt, haalde N-VA Olen aan om bewust te kiezen voor diversiteit in het plantengoed dat de gemeente aankoopt én te kiezen voor bijenvriendelijke planten. De opkomst van de varraomijt en het gebruik van fungiciden en pesticiden maken het voor onze bijen erg moeilijk om te overleven. Net daarom vroegen we de meerderheid hiervoor aandacht te hebben en een voorbeeldrol aan te nemen. Dit gedachtengoed werd door de meerderheid overgenomen .

 

 

 

N-VA Olen bleef de hele legislatuur drukken op het belang voor verkeersveiligheid voor onze zwakke weggebruikers. Er zijn in Olen nog steeds enkele gevaarlijkere verkeerssituaties waar de fietsers zich niet veilig voelen, zoals Neerbuul. Deze vragen niet om tijdelijke oplossingen, maar om volledige, blijvende oplossingen. Wij blijven hier de aandacht van de meerderheid vragen. Spijtig genoeg ervaart de meerderheid dit niet altijd als urgent.

 

 

Het OCMW is niet de instelling om partijpolitieke spelletjes te spelen het gaat hier meestal over mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. Daarom hebben we de voorbije 6 jaar steeds oppositie gevoerd op een manier dat we een eerlijke kans wilde geven aan mensen die het moeilijker hebben, soms streng maar toch ook rechtvaardig. 

We hebben dan ook sterk ingezet op vrijwilligerswerk voor wie een leefloon ontvangt, met wisselend succes omdat de doelgroep meestal ondersteuning nodig heeft.

Ook werkervaring opdoen voor de doelgroep via het voortraject en de zogenaamde Art 60 tewerkstelling was en is een prioriteit voor ons, hier worden de eerste stappen gezet om werkattitude bij te brengen en zo mogelijk door te groeien naar de reguliere tewerkstelling. De samenwerking met de woonzorgcentra en de realisatie van het dienstencentrum, dat dit jaar zijn 5 jarig bestaan mag vieren, is door samenwerking met iedereen een succes geworden. Tegen de verkoop van de bejaardenwoningen van het OCMW aan Bouwmaatschappij De Heibloem hebben we ons met succes verzet, de meerderheid wilde deze verkopen. Dit zou anders een vermindering van de waarde van het patrimonium gegeven hebben en er zou enkel tijdelijk geld in kas komen. Tevens zou de zeggenschap over de toewijzing van de woningen dan naar de nieuwe maatschappij De Woonbrug gegaan zijn, door dit verzet blijft de toewijzing een verantwoordelijkheid van het OCMW.

Met vriendelijke groeten,

N-VA Olen.