Nieuws

Op 3 november 2021

Op de gemeenteraad van november stond de aanpassing van de meerjarenplanning op de agenda. N-VA Olen stemde tegen deze meerjarenplanning. Immers, de financiële gevolgen van de huidige beslissingen zullen hard aankomen in de volgende legislatuur.In 2025 bedraagt onze financiële gemeenteschuld 17.123 …

Op 7 juni 2021

Op de gemeenteraad van 2 juni diende N-VA een toegevoegd agendapunt in over het al dan niet behouden van de parking te Olen centrum en het behoud van de (linde)bomen. Deze vraag werd gesteld nadat bleek dat dit leeft onder een aantal inwoners van Olen centrum. De schepen van mobiliteit reageerde …

Blikvangers

  • N-VA Olen wil de mantelzorgpremie herinvoeren!

    Op 1 februari 2014 is de mantelzorgtoelage en de gehandicaptenpremie stopgezet door het vorige OCMW-bestuur. Enkel N-VA stemde tegen de afschaffing van deze premie. Wij van de N-VA fractie zijn echter vragende partij om deze terug in te voeren. Onze gemeente is financieel gezond en kan deze kleine steun aan de mantelzorgers dragen. Onze prioriteit is om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten. Dus laat ons als “warme” gemeente Olen deze premie van 25€ per maand terug invoeren zodat de mantelzorgers zich geapprecieerd en gesteund voelen door hun bestuur.